Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

nhà cái uy tín

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 140 ngày (28.00%) 158 lần ( 1.21%) 1.13 lần/ngày (112.86%)
18 134 ngày (26.80%) 152 lần ( 1.17%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
38 133 ngày (26.60%) 152 lần ( 1.17%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
31 132 ngày (26.40%) 147 lần ( 1.13%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
10 132 ngày (26.40%) 149 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
46 131 ngày (26.20%) 148 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
64 130 ngày (26.00%) 149 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
71 130 ngày (26.00%) 149 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
76 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
12 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
13 130 ngày (26.00%) 148 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
91 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
26 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
34 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
01 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
66 128 ngày (25.60%) 146 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
54 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
94 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
70 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
20 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
74 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
41 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
43 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
90 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
72 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
25 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.03%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
65 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
55 122 ngày (24.40%) 145 lần ( 1.11%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
95 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
40 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
60 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
07 120 ngày (24.00%) 144 lần ( 1.10%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
47 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
77 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
22 118 ngày (23.60%) 126 lần ( 0.97%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
30 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
42 118 ngày (23.60%) 140 lần ( 1.07%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
68 118 ngày (23.60%) 141 lần ( 1.08%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
67 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
61 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
48 117 ngày (23.40%) 139 lần ( 1.07%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
96 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
79 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
05 116 ngày (23.20%) 137 lần ( 1.05%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
53 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
28 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
93 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
04 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
58 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.94%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
08 114 ngày (22.80%) 121 lần ( 0.93%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
57 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
50 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.03%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
97 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
99 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
16 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
29 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
32 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
23 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
11 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
19 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
33 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
85 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
27 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
36 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
98 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
51 109 ngày (21.80%) 117 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
15 109 ngày (21.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
06 109 ngày (21.80%) 117 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
84 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
59 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
56 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
37 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
62 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
14 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
80 106 ngày (21.20%) 120 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
17 106 ngày (21.20%) 120 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
88 105 ngày (21.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.21 lần/ngày (120.95%)
52 105 ngày (21.00%) 114 lần ( 0.87%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
00 105 ngày (21.00%) 124 lần ( 0.95%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
24 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
69 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
21 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.93%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
35 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.93%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
49 104 ngày (20.80%) 123 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
03 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
09 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.88%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
75 103 ngày (20.60%) 113 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
83 103 ngày (20.60%) 112 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
87 103 ngày (20.60%) 122 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
81 102 ngày (20.40%) 111 lần ( 0.85%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
73 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
02 101 ngày (20.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
89 101 ngày (20.20%) 116 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
44 101 ngày (20.20%) 122 lần ( 0.94%) 1.21 lần/ngày (120.79%)
39 101 ngày (20.20%) 116 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
63 101 ngày (20.20%) 112 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
82 101 ngày (20.20%) 116 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
78 98 ngày (19.60%) 117 lần ( 0.90%) 1.19 lần/ngày (119.39%)
45 97 ngày (19.40%) 111 lần ( 0.85%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
86 82 ngày (16.40%) 101 lần ( 0.77%) 1.23 lần/ngày (123.17%)

https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, BK8, Đối tác Jun88, nhà cái new88, ST666, VNLOTO, SKY88, nhà cái hi88, SBOBET, link bk8
DMCA.com Protection Status | Copyright http://msoxo.com - 2018