Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
11 142 ngày (28.40%) 164 lần ( 1.22%) 1.15 lần/ngày (115.49%)
88 137 ngày (27.40%) 154 lần ( 1.15%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
71 135 ngày (27.00%) 146 lần ( 1.09%) 1.08 lần/ngày (108.15%)
41 134 ngày (26.80%) 157 lần ( 1.17%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
02 133 ngày (26.60%) 149 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
36 133 ngày (26.60%) 149 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
38 133 ngày (26.60%) 155 lần ( 1.16%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
82 132 ngày (26.40%) 146 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
08 132 ngày (26.40%) 158 lần ( 1.18%) 1.20 lần/ngày (119.70%)
04 131 ngày (26.20%) 144 lần ( 1.08%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
67 131 ngày (26.20%) 146 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
84 131 ngày (26.20%) 150 lần ( 1.12%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
90 130 ngày (26.00%) 148 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
42 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
48 130 ngày (26.00%) 153 lần ( 1.14%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
83 129 ngày (25.80%) 148 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
80 129 ngày (25.80%) 149 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
13 129 ngày (25.80%) 146 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
64 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
06 128 ngày (25.60%) 138 lần ( 1.03%) 1.08 lần/ngày (107.81%)
59 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
33 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
79 127 ngày (25.40%) 147 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
39 127 ngày (25.40%) 146 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
86 127 ngày (25.40%) 148 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
97 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
19 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
70 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
93 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
49 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
96 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
75 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
35 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
81 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
95 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
87 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
43 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
98 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
99 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
17 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
09 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
63 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
68 119 ngày (23.80%) 138 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
66 119 ngày (23.80%) 131 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
31 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
74 118 ngày (23.60%) 128 lần ( 0.96%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
10 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
32 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
55 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
54 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
21 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
40 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
12 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
37 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
25 116 ngày (23.20%) 124 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
45 116 ngày (23.20%) 142 lần ( 1.06%) 1.22 lần/ngày (122.41%)
78 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
60 115 ngày (23.00%) 124 lần ( 0.93%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
00 115 ngày (23.00%) 123 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
30 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
07 115 ngày (23.00%) 137 lần ( 1.02%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
18 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
29 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
47 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
69 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
57 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.91%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
94 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
52 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
85 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
92 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
89 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
05 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
01 111 ngày (22.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
14 111 ngày (22.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
46 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
16 111 ngày (22.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.23 lần/ngày (122.52%)
56 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
76 111 ngày (22.20%) 118 lần ( 0.88%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
15 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
26 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
50 110 ngày (22.00%) 119 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
51 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
27 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
22 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
91 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
61 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.93%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
65 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
53 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.93%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
23 108 ngày (21.60%) 116 lần ( 0.87%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
77 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
28 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
03 107 ngày (21.40%) 119 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
62 106 ngày (21.20%) 119 lần ( 0.89%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
20 105 ngày (21.00%) 124 lần ( 0.93%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
24 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.88%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
34 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.85%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
58 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.83%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
44 101 ngày (20.20%) 118 lần ( 0.88%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
72 98 ngày (19.60%) 116 lần ( 0.87%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
73 84 ngày (16.80%) 97 lần ( 0.72%) 1.15 lần/ngày (115.48%)