Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
88 142 ngày (28.40%) 159 lần ( 1.24%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
11 130 ngày (26.00%) 151 lần ( 1.18%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
02 130 ngày (26.00%) 143 lần ( 1.12%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
38 129 ngày (25.80%) 151 lần ( 1.18%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
41 129 ngày (25.80%) 152 lần ( 1.19%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
06 129 ngày (25.80%) 141 lần ( 1.10%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
48 129 ngày (25.80%) 151 lần ( 1.18%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
71 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
79 126 ngày (25.20%) 151 lần ( 1.18%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
13 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.12%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
33 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.12%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
64 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
08 126 ngày (25.20%) 149 lần ( 1.16%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
42 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
04 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
80 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
95 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
68 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
59 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
93 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
10 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
36 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
83 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
84 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
97 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
54 118 ngày (23.60%) 128 lần ( 1.00%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
98 118 ngày (23.60%) 140 lần ( 1.09%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
09 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
82 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
89 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
87 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
12 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
17 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
90 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
14 116 ngày (23.20%) 140 lần ( 1.09%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
49 115 ngày (23.00%) 137 lần ( 1.07%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
81 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
19 115 ngày (23.00%) 126 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
40 115 ngày (23.00%) 136 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
67 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
55 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
99 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
37 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
70 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
76 114 ngày (22.80%) 121 lần ( 0.95%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
86 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
23 113 ngày (22.60%) 121 lần ( 0.95%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
21 113 ngày (22.60%) 134 lần ( 1.05%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
16 113 ngày (22.60%) 138 lần ( 1.08%) 1.22 lần/ngày (122.12%)
61 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
00 112 ngày (22.40%) 121 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
25 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
05 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
22 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
43 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
63 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
35 111 ngày (22.20%) 123 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
94 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
77 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
57 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
39 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
32 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
18 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
03 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
46 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
65 108 ngày (21.60%) 116 lần ( 0.91%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
92 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
74 108 ngày (21.60%) 117 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
78 108 ngày (21.60%) 124 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
51 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
45 107 ngày (21.40%) 127 lần ( 0.99%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
66 107 ngày (21.40%) 119 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
56 107 ngày (21.40%) 115 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (107.48%)
26 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
31 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
91 106 ngày (21.20%) 120 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
07 106 ngày (21.20%) 126 lần ( 0.98%) 1.19 lần/ngày (118.87%)
75 106 ngày (21.20%) 122 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
60 106 ngày (21.20%) 114 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
53 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
52 105 ngày (21.00%) 124 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
29 105 ngày (21.00%) 122 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
47 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
15 105 ngày (21.00%) 119 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
62 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
28 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
96 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
85 103 ngày (20.60%) 119 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
01 102 ngày (20.40%) 122 lần ( 0.95%) 1.20 lần/ngày (119.61%)
20 100 ngày (20.00%) 116 lần ( 0.91%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
30 100 ngày (20.00%) 112 lần ( 0.88%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
69 100 ngày (20.00%) 118 lần ( 0.92%) 1.18 lần/ngày (118.00%)
50 100 ngày (20.00%) 109 lần ( 0.85%) 1.09 lần/ngày (109.00%)
58 99 ngày (19.80%) 110 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
34 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
44 97 ngày (19.40%) 111 lần ( 0.87%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
24 96 ngày (19.20%) 109 lần ( 0.85%) 1.14 lần/ngày (113.54%)
72 96 ngày (19.20%) 110 lần ( 0.86%) 1.15 lần/ngày (114.58%)
27 92 ngày (18.40%) 102 lần ( 0.80%) 1.11 lần/ngày (110.87%)
73 87 ngày (17.40%) 101 lần ( 0.79%) 1.16 lần/ngày (116.09%)