Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

nha cai dafabet

Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 03-06-2020 (62500) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 28-05-2020 (09913) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 02-06-2020 (79222) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 31-05-2020 (83834) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 16-05-2020 (75146) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 18 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 29-05-2020 (97954) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 30-05-2020 (59964) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 24-05-2020 (81779) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 17-05-2020 (76380) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 17 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 23-05-2020 (98991) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 11 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 03-06-2020 (62500) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 27-05-2020 (06561) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 02-06-2020 (79222) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 01-06-2020 (62323) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 31-05-2020 (83834) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 20-05-2020 (51265) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 14 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16-05-2020 (75146) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 18 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 03-05-2020 (08247) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 31 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22-05-2020 (27298) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 12 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 24-05-2020 (81779) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 03-06-2020 (62500) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 21-05-2020 (58738) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 25-05-2020 (67211) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 9 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 26-04-2020 (90667) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 38 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 02-06-2020 (79222) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 01-06-2020 (62323) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 24-05-2020 (81779) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 31-05-2020 (83834) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 17-05-2020 (76380) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 17 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 29-05-2020 (97954) đến 03-06-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày91 ngày

Email: [email protected] Liên Kết : doc truyen online Liên Kết : truyen ngon tinh Đọc truyện hay chồng yêu là quỷ
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright http://msoxo.com - 2018